Savaşlar ve sonrasında kadınlar, toplumsal rolleri

Evrenin ortaya çıkışından bu yana insan hem kendi türüne hem de kendi dışındaki varlıklara-doğaya ve hayvanlara- hükmetme aracı olarak savaşı seçmiştir. Tarih göstermiştir ki; savaşı isteyenler ve destekleyenler, çoğu zaman, devletçe korunan ve yaşam koşulları ortalamanın üstünde kimseler olurken, savaşa karşı çıkanlar hep yoksul kimseler olmuştur; en çok zarar görenler de.

Fransız İhtilali, Bolşevik Hareketi, İspanya İç Savaşı ve Milli Mücadele gibi yeni toplumsal düzenler kuran başkaldırılarda ölümlerden özgürlük devşirebilmek için kadınlar ön saflarda olmuşlardır. Gerek silahlarla, gerekse çocuk ve asker bedenleri taşıdıkları kağnılarıyla zaferlerin önemli yapı taşlarından olan, Nazım’ın dediği gibi “…soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen…”  kadınlar, bu başarılardan sonra toplumsal baskıyla, karanlığa ve zulme değer görülmüş. Teorik olarak sunulan haklar, yobaz zihniyetler tarafından engellenmiş ve kimi zaman eril düzen tarafından bir lütufmuş gibi övgü malzemesi yapılmış. Siyasi başarılardan sonra kadınlara verilen politik eşitlikler de- İspanya örneğindeki gibi- katı yönetimlerin başa geçmesi sonucu ellerinden yavaş yavaş alınmış, gelenekçi yaklaşımla, toplumsal düzen içinde kadın rolleri yeniden çizilmiştir. Buna göre; kadınlar biat safsatalığının yanı sıra, çocuk ve erkek bakım aracı haline gelmelidir.

Özellikle bugünkü dünya şartlarında, birleşen kitlesel kadın güçlerini yadsıyarak o kitleleri erkek egemen düzene hapsetmek gülünç ve akılsızcadır. Filozoflarca “alet yapan hayvan” olarak tanımlanan bizler, ilkel zamanlar bu yana kadınların sanatta, bilimde ve her alanda ürettiği aletleri kullanmaya ve bu aletlerle yapılacak yaşam hakkı mücadelesini görmeye devam edeceğiz.

Mavrangoz ekibi olarak, hiçbir görüşün tarafı sayılmaksızın dünya kadınlarının ve çocuklarının haklı mücadelesinde yan yana olduğumuzu bildirmek isteriz. Yine bilinmelidir ki, katı yönetimler milyonlarca erkekten korkmaz bir kadından korktuğu kadar…

Paylaş
Önceki İçerikNeden Mavrangoz?
Sonraki İçerikÖleceksiniz
Yürek işçisi.